Museum

Den mångtusenåriga jordbruksbygden och det karaktäristiska platålandskapet breder ut sig framför dina ögon.

Nedanför Ålleberg och Karleby sänker sig Falbygden ned i en mjuk dalgång – Åslesänkan. Här ligger Åsle Tå – Sverige största samling backstugor. De ligger på sina ursprungliga platser, utmed den mjukt ringlande tågatan och Kolaforsen – en unik historisk miljö från 1700- och 1800-talen.

Här kan du vandra runt mellan stugorna i en ålderdomlig natur. Stig in och upplev de autentiska interiörerna.

Bekanta dig med de många starka personligheterna och deras gripande levnadsöden. Besök smedjan, skiftesladugården, kvarnen och vårt lantbruksmuseum.

Åsle Tå är en unik museimiljö som levandegör arvet från ett svunnet fattig-Sverige.

Vad är en Tå?

Läs vad ordet ’Tå’ betyder

Dagens Upplevelsemuseum

Karta över Museet

Åsle Tås Historia

Hur började det och vad har hänt under alla år

Museets Tillkomst

Läs om framsynta män som såg till att Åsle Tå blev bevarat för framtiden

Berättelser om "Tåarna"

Läs um ”redit fölk”, tjyvar, emigranter och en mordbrännare

Shares
Share This