Café & Restaurang: 0703 38 32 51

Hembygdsföreningen

Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening

När Tån började avfolkas i slutet av 1800-talet kändes det säkert skönt för bönderna i byn. Tåarna hade i ett par hundra år varit en belastning eftersom gårdarna hade ett socialt ansvar får den fattiga tåbefolkningen.

Man rev nog gärna stuga efter stuga i takt med att folk flyttade till städerna eller emigrerade till Amerika. På de flesta håll i Sverige är tåbebyggelsen ett minne blott, något som i bästa fall finns på gamla gulnade fotografier.

Men inte i Åsle. Här förstod man att ett kulturarv höll på att försvinna.
I grevens tid – 1923 – då det endast återstod ett tiotal stugor, bildades Åsle Mularp Tiarps Hembygdsförening i syfte att bevara Åsle Tå.
Stuga efter stuga köptes in allteftersom de blev tomma, turisterna strömmade till och skapade möjligheter att bevara Tån för eftervärlden.

Kontakta oss 

Kontakta föreningen för funderingar eller frågor. 

9 + 10 =

Telefonnummer:

Shares
Share This