Fornfynd i bygden

Falbygden är anmärkningsvärt rikt på fornminnen från stenåldern och framåt. Här fanns tidigt en högtstående civilisation.
Kartans röda prickar visar fornlämningar samt fyra andra anmärkningsvärda fynd som gjorts i Åslebygden och dess närhet.

Lär dig mer om Falbygdens rika historia på Falbygdens Museum, www.falkoping.se.

Byns Utmarker - Tån
Shares
Share This