1923 startade hembygdsföreningen och i år firar vi 100 år! Ett fantastiskt arbete har gjort under alla år och vårt 100-års jubileum blev mycket lyckat! Välkomna till Åsle Tå och delta i våra evenemang framöver.

Shares
Share This