Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Bli medlem i Föreningen

Få tillgång till exklusivt materiel och foton. Möt upp till våra film kvällar och aktiviteter. Varmt Välkomna

Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening

När Tån började avfolkas i slutet av 1800-talet kändes det säkert skönt för bönderna i byn. Tåarna hade i ett par hundra år varit en belastning eftersom gårdarna hade ett socialt ansvar får den fattiga tåbefolkningen.

Man rev nog gärna stuga efter stuga i takt med att folk flyttade till städerna eller emigrerade till Amerika. På de flesta håll i Sverige är tåbebyggelsen ett minne blott, något som i bästa fall finns på gamla gulnade fotografier.

Men inte i Åsle. Här förstod man att ett kulturarv höll på att försvinna.
I grevens tid – 1923 – då det endast återstod ett tiotal stugor, bildades Åsle Mularp Tiarps Hembygdsförening i syfte att bevara Åsle Tå.
Stuga efter stuga köptes in allteftersom de blev tomma, turisterna strömmade till och skapade möjligheter att bevara Tån för eftervärlden.

Kontakta oss

Telefonnummer:

Shares
Share This