Vad är en Tå?

Förr i tiden fanns det i de flesta socknar en så kallad Tå.

En tå är en allmänning – byns gemensamma markområde som ursprungligen var avsett att användas som vattningsplats för kreaturen. Här samlade man ihop djuren innan de föstes via s.k. ”fädrevar” ut till de gemensamma utmarkerna för bete.

Med tiden fick Tåarna ytterligare ett användningsområde. Fattigt folk som saknade egen mark, de obesuttna, fick börja uppföra egna stugor på dessa allmänningar.

Följ den historiska utveckling av Åsle Tå genom rubriken ’Åsle Tå Historia’ under fliken ’Museum’

Shares
Share This