”Mordbrännaren”

I ”Hommans-Nisa” stuga bodde från ca 19nn, fattighjonet Herman Partout, vanligen kallad ”Partu-Kalle”. Han var son till mjölnaren Carl Partout i stugan nr 21.

 

Familjen ”Partous” var stenhuggare och tillverkade grindstolpar, svin hoar, trappor med mera Han hade två pojkar och även de arbetade med sten. Den äldste av dem var lite av affärsman. När auktionerna om våren pågick, så var han med på alla auktioner och ropade in så mycket han kom över.

Sedan höll han auktion på allt han köpt och förtjänsten gick oftast till brännvin. för det.

 

”Partu-Kalle” hade fått sin högra hand så svårt skadad vid en sprängningsolycka, att den måst amputeras.

I handens ställe hade han sedan en järnkrok, och med denna klarade han sig riktigt bra vid dikning, som blev hans egentliga sysselsättning efter olyckan. Han var mycket begiven på spritdrycker och drack vad som helst, bara det innehöll någon sprit. Han bodde endast något år i denna stuga, från vilken han av fattigvården flyttades till Haga ålderdomshem i Tidaholm, där han avled 1926.

 

När de gamla å den äldsta sonen dött övertog den yngre Parto vid stugan. Han hade vid stensprängning blivit av med ena handen, så han kunde ej göra något annat arbete än med spade. Han grävde många diken på mossarna

Dokument som visar Herman Partouts frigivning, efter 3 år, från Malmö Citadell.

Shares
Share This