Våra medelstidskyrkor

Åsle kyrka ligger bara ett hundratal meter från Åsle Tå och är en av de många medeltidskyrkorna på Falbygden. Den är idag korsformad där den östra armen är den äldsta från skiftet mellan 1100- och 1200-talet. Åsle kyrka är synnerligen rik på gravminnen. Här finns över tiotalet stavkorshällar från 1100-talet, den senaste funnen vid grävningsarbeten på kyrkogården i början av 2000-talet.

Mularps kyrka: Nedanför Mularpsbergets västra sluttning – där kvällssolen värmer som bäst – ligger Mularps kyrkby. Gårdarna och stugorna orienterar sig än idag på ett pittoreskt och ålderdomligt sätt kring kyrkan och utmed bybäcken. Mularps kyrka är byggd i romansk stil på 1190-talet och är därmed en av de äldsta på Falbygden men även den näst minsta kyrkan i Västergötland.

Tiarps kyrka: Mot slutet av 1800-talet började Tiarps dåvarande 1600-talskyrka att bli i alltför dåligt skick. En ny, ljus kyrka byggdes och stod färdig 1910

Byns Utmarker - Tån
Shares
Share This