11. Johannesa Stuga

En man, kallad Sika-gubben, byggde ”Johannesa stûva”. Egentligen hette han Jonas Larsson. Emellertid flyttade han aldrig in i stugan utan sålde den till sin systerdotter Maja-Lisa Larsdotter och hennes man Jo hannes Andreasson.

Johannes på Tån som han kallades av åsleborna var född 1841 i Dala men kom i unga år till Åsle. Här var han dagakarl i Prästgården och hos bönderna i trakten. Johannes var också verksam som snickare med verkstad i det lilla köket. Här tillverka des skottkärror, handräfsor, riskvastar och andra enkla hjälpmedel som bönderna köpte till arbetet i jordbruket.

Johannes dog i sin stuga 1932, 91 år gam mal och hustrun Maja-Lisa några år därefter 88 år gammal.

Johannesa var gudfruktiga, hederliga och arbetsamma människor, löd det allmänna omdömet om denna familj, där fem barn växte upp. En av dem hette Johan, född 1871. Han har gjort anteckningar om sin uppväxttid på Tån och hade trots bristfällig skolgång en god uttrycksförmåga. Johans noteringar om det fattiga livet på Tån ger en mycket god och detaljrik bild av ett Sverige för drygt hundra år sedan och ett halvt sekel före folkhemmets genombrott.

(utdrag ut Ulla Nordmarks bok om Åsle Tå)

Åsle Tå Karta
"

Här är du nu

@

Tillbaka till Tå kartan

A

Till Malmes Stuga

Åsle Tå Karta
@

Tillbaka till Tå kartan

A

Till malmes Stuga

Shares
Share This