4. Hommans-Larsa stuga

Hommans-Larsa och Hommans-Nisa stugor är sammanbyggda under ett gemensamt tak och uppfördes omkring 1845 av bröderna Lars och Nils Hoffman, söner till korpralen Anders Hoffman.

Här bodde Lars Hoffman med hustru och sex barn tillsammans med fadern, den gamle soldaten Anders Hoffman.

Denne var född i Dala 1787 och som soldat följde han med armén till Tyskland 1813 och därifrån till Danmark. Anders Hoffman hade alltså varit ute i världen, långt ifrån Tå-livet. Soldaten var en bestämd och en smula argsint gammal man.

Han betraktade en del av stugan som sin och drog ett kritstreck som en demarkationslinje från spisen till gavelfönstret. Det var inte nådigt för barnbarnen att begå ”gränskränkningar”. Skulle de våga kliva över strecket blev de bortkörda omedelbart. Farfar hade en stor knölpåk vid sin säng och 1930. han tvekade inte att göra bruk av den.

Om barnen bråkade under de gemensamma måltiderna slog han dem i huvudet med sin stora träslev.

Anders Hoffman var också fram till sin död 1862 kyrkväktare i Åsle kyrka. Han fick sin avlöning i natura och hans vandring för att uppbära sin betalning blev ett talesätt i trakten: ”Dä hänger sitt sum gamle Homman.”

Det som hängde på kyrkväktaren var en påse där han fick lönen i form av matvaror, en brödkaka, ett fåralår och en korv från varje gård. Därutöver fick han en sup och fram mot kvällningen kröp ”gamle Homman” mellan gårdarna.

Sonen Larsgifte sig med den några år äldre pigan Kajsa Larsdotter. Under den tiden gifte sig ofta unga drängar med något äldre pigor, som hunnit avverka flera tjänsteår och lyckats skrapa ihop ett litet sparkapital för ett äktenskap. Några större summor kunde det inte bli tal om men räckte till ett litet, blygsamt bo.

Lars var torpare under Prästgården också och utförde dagsverken. Från 1875 blev han i kyrkböckerna skriven på Tån och han efterträdde sin far som kyrkväktare.

Sedermera fick Lars också kontant betalning, 25 kronor per år. Då hade han nämligen fått en ytterligare uppgift som orgeltrampare. Lars Hoffman dog 1903.

Charlotta Dahlberg flyttade in efter Hommans-Lars och stugan var bebodd till 1930.

(utdrag ut Ulla Nordmarks bok om Åsle Tå)

"

Här är du nu

@

Tillbaka till Tå kartan

A

Till Hommans-Nisa Stuga

@

Tillbaka till Tå kartan

A

Till Hommans-Nisa stuga

Shares
Share This