100-Års Jubileum

1923 - 2023

No event found!

GRATTIS, 1 Feb 2023 fyller vår Hembygdsförening 100 år.

När året 1923 bröt in nådde diskussionerna om bevarande av ryggåsstugor på Åsle Tå fram till konkret handling. Kyrkoherde Karlsson hade flyttat från socknen och i hans ställe kom komminister Eric Engvall. Han och folkskollärare Arthur Andersson, sedermera Arnling, utlyste ett möte i Åsle skola.

Tretton personer infann sig till detta möte som hölls den 1 februari 1923. Ändamålet för mötet var att ”utröna intresset för bildande av en hembygds- eller fornminnesförening för Åsle, Mularp och Tiarp”. Eric Engvall valdes till ordförande och mötet beslöt att bilda en förening. Den omedelbara uppgiften blev att påbörja in samlandet av föremål, lämpliga för ett hembygdsmuseum, och att förvärva en av ryggåsstugorna på Åsle Tå för ett sådant ända mål.

Själva starten var lyckad och föreningen köpte sin första stuga för tolv kronor.
Vid det första mötet med den nybildade föreningen den 15 juni samma år antogs stadgar. I den första paragrafen står följande:
”Åsle-Mularp-Tiarps hembygdsförening avser att utgöra en sammanslutning av för fornminnen och fäderneslandets kulturintresserade personer inom Åsle pastorat och närmaste omgivning för att söka befästa kärlek till hembygd och vördnad för våra förfäder.”

Och där är vi dag och planerar nu inför firandet som är 28-30 Juli.
Då blir det Tå Dag Plus, Teaterveckan, Barnteater, Musik, lek, marknad, hantverk, bollrace och kanon saluter m.m..

Vi inviger även vår utökade utställning med teman ; Soldaterna, Emigranterna, Barnens villkor under 1800-talet på Tån plus att Platåbergens Ecopark får en fast utställning hos oss.

Boka i kalendern, och VÄLKOMNA
ps. detaljer kommer efterhand, så följ oss på fb och Instagram.

Begränsat med sittplatser till teaterföreställningen 100st.

Biljetter köps från och med fredag 28 juli på plats. 

Entre: 100:-/vuxen (barn upp till 12 år gratis)

Tillägg sittplats: 50:-/person

Shares
Share This