1775

År 1794 undergick Åsle by storskifte. Till grund för detta lades en karta, som 1775 upprättades av lantmätareJ. P. Tihl i samband med uppmätningen av kronohemmandet Stora Hallan.

På denna karta betecknas Tån med nr. 55.

På Tån har det nu tillkommit ytterligare stugor och dragon torp vid sidan om de äldre.

Nu upptagas 13 backstugor och dragontorp inom tåns område.

Från Tån …

 

Karta från Lantmäteriets, Historiska kartor

Shares
Share This