1706

Karta från 1706, upprättad av Sven Broddeson (Lantmätare)

Det område som då och fram till Laga skifte (1841-43) kallades ’Tån’ har nu i huvudsak fått sina gränser bestämda.

De första stugorna dyker nu upp i form av 5 torp (se 5 röda prickar i mitten på kartan) tillhörande Mauritzgården(14), Stora Bossgården(13), Lilla Skattegården(3) och Karsgården(4)

3 skvaltkvarnar har nu försvunnit och en ”riktig” kvarn har byggs vid Karsgården.

Benämningen ”Tån” dyker nu upp för första gången i Lantmäterihandling samt i kyrkans handlingar och räkenskaper.

Karta från Lantmäteriets, Historiska kartor

Shares
Share This