1640

Äldsta kartan över Åsle by upprättades 1640 av lantmätaren, Johan Botvidsson Gyllenstig.

På den svaga sluttningen norr om bäcken Kolaforsen, som längre i väster rinner ut i Slafsan, lågo då 18 av de till byn hörande 21 gårdarna i en delvis dubbel rad.

Omedelbart norr om dessa gårdar vidtog byns 3 gärden”.

Söder om bäcken lågo på samma ställen som nu längst i väster Prästgården och et stycke söder härom kyrkan, samt längs i öster Stora Hallan med Lilla Hallan omedelbart väster om denna.

Mellan Prästgården och Stora Hallan låg byns utmark .

Det som senare kom att bli ”Tån”.

Vid själva bäcken fanns 5 kvarnar, sk Skvaltkvarnar, ”gångande Höst och Wår”.

Ännu inga bosättningar på ”Tån”

 

Karta från Lantmäteriets, Historiska kartor

Shares
Share This