April Ons-Sön 10-16
Maj-Augusti Alla dagar 10-18
September Ons-Sön 10-16
       
Vi tar emot förbeställda grupper även utanför
ordinarie öppettider.
Stugorna är fullt iordningsställda från April tom September.
 

Åsleissjön

”Åsleissjön” fick sitt vatten från iskanten i norr (vit markering) och så småningom från ”Vätterissjön” i öster. Sjöns första utlopp låg väster om Vartofta mot söder och efter att isen släppte i norr, vid Sätuna.

I informationsskjulet på Åsle Tå samt på en informationsskylt utmed Åsle mosseleden kan du läsa mer om Åsleissjön och dramatiken kring händelserna i slutet av istiden – då det först bara blev en grund sjö och sedan en mosse kvar av alltsammans.   
 

”Geoarena Skaraborg” har som mål att visa geologins betydelse och popularisera beskrivningen av ett antal geologiska besöksobjekt med Platåbergslandskapet i centrum. 

 

Materialet har tagits fram i samarbete med SGU. Text och idé: Torbjörn Persson. Kartunderlag: Lantmäteriet (höjddata) och SGU (geologisk information). 


Läs mer om Geoarena Skaraborg på www.geoarenaskaraborg.se.