April Daily 10am - 4pm
May-August Daily 10am - 6pm
September Daily 10am - 4pm
We always welcome pre-ordered groups, even outside normal openings hours and normal tourist season.
The cottages are fully equipped and open between May 1st and September 30th. 

Åsleissjön

”Åsleissjön” fick sitt vatten från iskanten i norr (vit markering) och så småningom från ”Vätterissjön” i öster. Sjöns första utlopp låg väster om Vartofta mot söder och efter att isen släppte i norr, vid Sätuna.

I informationsskjulet på Åsle Tå samt på en informationsskylt utmed Åsle mosseleden kan du läsa mer om Åsleissjön och dramatiken kring händelserna i slutet av istiden – då det först bara blev en grund sjö och sedan en mosse kvar av alltsammans.   
 

”Geoarena Skaraborg” har som mål att visa geologins betydelse och popularisera beskrivningen av ett antal geologiska besöksobjekt med Platåbergslandskapet i centrum. 

 

Materialet har tagits fram i samarbete med SGU. Text och idé: Torbjörn Persson. Kartunderlag: Lantmäteriet (höjddata) och SGU (geologisk information). 


Läs mer om Geoarena Skaraborg på www.geoarenaskaraborg.se.