April Ons-Sön 10-16
Maj-Augusti Alla dagar 10-18
September Ons-Sön 10-16
       
Vi tar emot förbeställda grupper även utanför
ordinarie öppettider.
Stugorna är fullt iordningsställda från April tom September.
 

Slaget vid Åsle – 1389

Åsle mosse, som sträcker sig fram till Åsle by och Åsle Tå – har påverkat svensk historia.

Albrekt av Mecklenburg valdes till svensk kung redan 1364. Med tiden gjorde sig kungen dock impopulär bland de svenska stormännen, som 1388 istället utsåg den dansk-norska drottningen Margareta till svensk regent. Albrekt sökte stöd hos Stockholms borgare och åkte till Tyskland för att värva beridna och stridsvana trupper. När han kommer tillbaka landstiger han i Kalmar och på vägen upp genom Sverige passerar han Rumlaborg vid Vätterns sydspets. Därefter skall han undsätta fästet i Axvall som länge hade belägrats av Margaretas trupper. Väl framme nåddes han av nyheten att en dansk här under ledning av Henrik Parow hade intagit Rumlaborg varvid han genast vände om.

Den 24:e februari 1389 låg isen blank på Åsle mosse. Kung Albrekt hade nått fram till Åsle by. Uppe på höjden, antagligen vid Leaby och i skuggan av det mäktiga Ålleberg, väntade en svensk-dansk här under ledning av Nils Svarteskåning. Andra berättelser placerar de två härarna tvärtom, vilket spelar mindre roll. Det avgörande var att Åsle mosse låg emellan.

Den danska hären hade ännu inte anlänt. Kungen var segerviss, stridslysten och otålig. Han var numerärt klart överlägsen och hade dessutom några av den tidens mest framstående tyska riddare i trupperna. På given order anfaller Albrekts mannar genom att störta fram över isen och inledningsvis var han framgångsrik. Men vintern hade tydligen inte varit tillräckligt kall. De tungt lastade hästarna går igenom isen, en del av Albrekts trupper grips av panik och flyr och katastrofen var ett faktum. Kung Albrekt och hans son Erik tas till fånga och släpps inte förrän 1395. Albrekt kan då återvända till sitt Mecklenburg där han förblir hertig fram till sin död 1412. 

”Kung Byxlös” som drottning Margareta kallades av sin antagonist, lade genom segern grunden till Kalmar-unionen där Sverige, Norge och Danmark förenas i ett rike. Unionen undertecknas 1397 i samband med att systersonen Erik av Pommern kröns till kung. Margareta fortsätter dock att regera fram till sin död i pesten 1412. Unionen upplöses av Gustav Wasa 1523.

Slaget vid Åsle är det senaste tillfälle då ”Ållebergs ryttare” skall ha synts till. Tolv okända ryttare påstås ha deltagit i striderna på drottningens sida. Sägnen berättar att de sover i en väldig bergasal inne i platå-bergets inre och att de alltid är redo att försvara bygden närhelst den är i fara.